TVL: tegemoetkoming vaste lasten

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp’ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. Aanvragen van TVL Q4 2020 kan van 25 november 2020 tot en met 29 januari 2021 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Je vindt de SBI-code waarvoor je TVL aanvraagt in de adviestool TVL bij RVO. Wijzigen van je SBI-code in het KvK Handelsregister heeft geen invloed op je aanvraag TVL.

De tegemoetkoming van minimaal 750 euro en maximaal 90.000 euro is voor bedrijven die minimaal 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Verplicht gesloten horecaondernemingen en non food detailhandelondernemingen ontvangen de opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) of de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) bovenop TVL. Voor ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche komt een aanvullende TVL-subsidie.

Aanvragen

Je kunt de subsidie van 25 november 2020, tot en met 29 januari 2021 – 17.00 uur aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Voor de aanvraag heb je eHerkenning niveau 1 of hoger, of DigiD nodig. Als je DigiD gebruikt, moet je degene zijn die bij KvK staat geregistreerd als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Je kunt de subsidie voor jouw onderneming zelf indienen, of door Civra laten aanvragen. Om te beoordelen of u recht heeft op de subsidie verzoeken wij u om uw administratie voor 15 januari 2021 aan te leveren.

Civra kan voor jou TVL aanvragen met eHerkenning. Ketenmachtiging zorgt ervoor dat de tussenpartij bevoegd is om een TVL-aanvraag voor je te doen, en dat de aanvraag veilig verloopt. Bekijk hier uitleg over de ketenmachtiging en wat je daarvoor nodig hebt.

TVL wordt voorlopig niet afgebouwd
 • Omdat de tweede golf langer aanhoudt dan gedacht, is op 9 december 2020 besloten dat de TVL voorlopig niet wordt afgebouwd. Het subsidiepercentage voor TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021 stijgt mee met het omzetverlies van de aanvrager, de verbreding van SBI-codes blijft gelden tot en met Q1 2021.

Eerder was het TVL-subsidiebedrag vastgesteld op 50%. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage nu 50%, dat loopt op naar 70% bij een omzetverlies van 100%. Vrijwel alle mkb-bedrijven en zzp’ers met minimaal 30% omzetverlies krijgen toegang tot de TVL.

De RVO regelt de wijziging in na goedkeuring van de Europese Commissie, waarna RVO extra voorschotten uitbetaalt tot 80% van het nieuwe subsidiepercentage. Tot die tijd wordt TVL met het oude subsidiebedrag toegekend. Aanvragers hoeven niets te doen.

Verlengde TVL regeling is opgedeeld in 3 periodes

De TVL 1 regeling is inmiddels gesloten en kun je niet meer aanvragen. De TVL regeling is verlengd en geldt van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. De verlengde TVL regeling is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij RVO.nl.

 • TVL Q4 2020: 1 oktober tot en met 31 december 2020.
  Deze kun je van 25 november 2020 tot en met 29 januari 2021 17.00 uur aanvragen.
 • TVL Q1 2021: 1 januari tot en met 31 maart 2021. Aanvragen kan waarschijnlijk vanaf februari 2021.
 • TVL Q2 2021: 1 april tot en met 30 juni 2021.
Voor wie is de huidige TVL Q4 2020?

De TVL Q4 2020 is specifiek gericht op mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten.

In het 4e kwartaal van 2020 kunnen alle mkb-bedrijven met 30% omzetverlies de verlengde TVL subsidie aanvragen. Je omzetverlies wordt vastgesteld door de maanden waarvoor de aanvraag geldt te vergelijken met diezelfde maanden in 2019. Je omzetverlies moet minimaal 30% zijn voor de periode oktober tot en met december 2020. Er is geen beperking van SBI-codes. Uitgezonderd blijven krediet- en financiële instellingen en holdings.
Bedrijven met een hoofdactiviteit met sbi-code 64.2, 64.30.3 of 70.1, maar met een nevenactiviteit die in aanmerking komt voor TVL, ontvangen toch de TVL- subsidie. In dit geval wordt de TVL berekend met het percentage vaste lastenpercentage van de nevenactiviteit.
Bedrijven die met hun hoofdactiviteit onder TVL vallen, maar een nevenactiviteit met sbi-code 64.2, 64.30.3 of 70.1 hebben, krijgen toegang tot TVL op basis van de hoofdactiviteit. Voor overige bedrijven geldt: als je bedrijf meerdere SBI-codes heeft voor meerdere activiteiten, dan telt alleen de hoofdactiviteit. Het totale omzetverlies wordt meegerekend. Wijzigen van je SBI-code in het KvK Handelsregister heeft geen invloed op je TVL-aanvraag.

Er zijn nog andere voorwaarden voor het ontvangen van TVL. Het bedrijf moet bijvoorbeeld vóór 15 maart 2020 zijn opgericht en ingeschreven in het KvK Handelsregister en een fysiek vestigingsadres hebben. Let op: deze subsidie is bedoeld voor grote nood en kan niet worden aangepast als bedrijven net niet aan 30% omzetverlies komen. Een lopende regeling open breken voor een maand op maand vergelijking, is niet meer uitvoerbaar, aldus het kabinet.

Waaruit bestaat de TVL?

Deze tegemoetkoming helpt mkb-bedrijven en zzp’ers bij het betalen van hun vaste lasten. Het gaat om bedrijven die minimaal 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Bedrijven krijgen maximaal 90.000 euro belastingvrij over 3 maanden.
Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden deels gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Wil je weten hoe hoog de tegemoetkoming voor jouw bedrijf ongeveer wordt? Vanaf eind januari 2021 kun je voor de berekening van de tegemoetkoming de adviestool TVL van RVO gebruiken. Nu staat het percentage in de tool nog op 50%.

Bedrijven die na 1 oktober en uiterlijk op 15 december 2019 zijn ingeschreven in het KvK Handelsregister gebruiken de omzetcijfers van de eerste 3 maanden na hun startdatum voor de berekening van hun normale omzet. Bedrijven die na 15 december 2019 en uiterlijk op 29 februari 2020 zijn ingeschreven in het KvK Handelsregister, berekenen hun omzet vanaf hun startdatum tot en met 15 maart 2020. Dit bedrag deel je door het aantal maanden dat je in bedrijf bent. De uitkomst vermenigvuldig je met 3. Deze tegemoetkoming TVL Q4 2020 is voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020.

Bedrijven die na 29 februari 2020 en uiterlijk op 15 maart 2020 zijn gestart, kunnen een minimale subsidie van 750 euro ontvangen. Hiervoor moet je verklaren dat je vaste lasten van oktober tot en met december 2020 minimaal 3.000 euro zijn.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden waar ondernemingen aan moeten voldoen om aanspraak te maken op de regeling:

 • Het bedrijf valt onder de definitie van midden- en kleinbedrijf (mkb). Zzp’ers en verenigingen of stichtingen, met een onderneming, vallen hier ook onder. Weet je niet zeker of jouw stichting of vereniging een onderneming heeft, dan kun je dit opzoeken in de handelsregisterapp.
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
 • Het bedrijf heeft in de periode oktober tot en met december 2020 minimaal 3.000 euro vaste lasten. Hiermee wordt de uitkomst van de berekening normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % bedoeld. Je rekent met het gemiddelde percentage in je sector en niet met je werkelijke vaste lasten.
 • Het bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland en is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KvK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft zich na 15 maart 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het Handelsregister.
 • Minstens 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
  Uitzonderingen op de vestigingseis zijn:

  • horecabedrijven met SBI-code 56.10.1, 56.10.2, 56.30 en 51.10
  • markthandel met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2 en 47.89.9
  • taxivervoer met SBI-code 49.32 en 49.39.1
  • auto- en motorrijscholen met SBI-code 85.53
  • kermisattracties met SBI-code 93.2.12
  • Luchtballonvaart & recreatieve sportvliegtuigen met SBI-code 51.10
  • binnenvaart met SBI-code 50.40
  • zee- en kustvaart met SBI-code 50.20
  • goederenvervoer over de weg met SBI-code 49.41
  • verhuisvervoer met SBI-code 49.42
  • post- en koeriersdiensten met SBI-code 53.10 en 53.20
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • Het bedrijf heeft na de ontvangst van TVL in totaal niet meer dan 800.000 euro (bruto) aan overheidssteun ontvangen. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en bedrijven in de primair productie van landbouwproducten.
 • Als je bedrijf meerdere SBI-codes heeft voor meerdere activiteiten, dan telt alleen de hoofdactiviteit. Het totale omzetverlies wordt meegerekend.
TVL Q4 2020 in relatie tot TVL 1, TOGS en NOW

Ook als je al gebruik hebt gemaakt van TVL 1 of de TOGS kan je gebruikmaken van de TVL Q4 2020. De compensatie van de TVL Q4 2020 gaat over de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020 en komt bovenop de bijdrage van de TVL 1 en TOGS.

Relatie met NOW

Je kunt van zowel de TVL Q4 2020 als de NOW gebruikmaken, waarbij de NOW de loonkosten deels compenseert en de TVL Q4 2020 voor andere vaste lasten een tegemoetkoming biedt. De TVL Q4 2020 heeft invloed op de NOW-regeling. Een ontvangen TVL Q4 2020 wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt. Met beide regelingen ontvang je opgeteld meer subsidie.

TVL-opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA)

Verplicht gesloten horecaondernemingen ontvangen in het 4e kwartaal van 2020 1 keer een opslag bovenop de TVL-subsidie. Deze opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) is minstens 2,8% van je omzetverlies. Dit percentage neemt toe als het omzetverlies groter wordt. De maximale opslag is 20.160 euro, belastingvrij. Gesloten horecaondernemingen die zich tussen 29 februari 2020 en 15 maart 2020 hebben ingeschreven in het handelsregister ontvangen een vaste opslag van 101 euro. Bereken je verwachte opslag vanaf eind januari 2021 via de adviestool TVL van RVO.

De extra subsidie geldt voor deze SBI-codes:

 • 56.10.1 (restaurants)
 • 56.10.2 (fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen, etc.)
 • 56.29 (kantines en contractcatering)
 • 56.30 (cafés, discotheken, nachtclubs, etc.)

Voorwaarde is dat één van deze SBI-codes op 15 maart vermeld staat als hoofdactiviteit in het KvK Handelsregister bij de hoofdvestiging van je bedrijf. Je vindt deze SBI-code in de adviestool van RVO.

Event-cateringbedrijven en hotel-restaurants kunnen geen gebruik maken van deze subsidie.

De subsidie is bedoeld voor aanpassingen aan de 1,5 meter afstand en om te helpen met kosten voor kuchschermen, voedselvoorraad die bederft en aanleg en overkapping van buitenterrassen.

De extra subsidie is gekoppeld aan TVL Q4 2020 en wordt automatisch bij de TVL opgeteld. Kom je niet in aanmerking voor TVL Q4 2020, dan heb je geen recht op deze extra ondersteuning.

Gesloten eet- en drinkgelegenheden die zich tussen 29 februari en 15 maart 2020 hebben ingeschreven in het KvK-handelsregister ontvangen een vaste opslag van 101 euro.

Eenmalige opslag Voorraad Gesloten detailhandel (VGD)

Op 18 december werd bekend dat de verplicht gesloten non-food detailhandelbedrijven de eenmalige opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) ontvangen bovenop de TVL subsidie in het 4e kwartaal van 2020. Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten van (kerst)voorraad die niet meer verkocht kan worden en is belastingvrij. VGD is bedoeld voor ondernemers die met hun hoofdactiviteit geregistreerd staan met een sbi-code die onder gesloten detailhandel valt.

Alle voorwaarden van TVL, zoals 30% omzetverlies in het 4e kwartaal 2020 zijn van toepassing. De omzetcijfers van het 4e kwartaal worden vergeleken met dezelfde periode in 2019. Er is dus geen aangepaste voorwaarde omzetverlies in verband met de timing van de lockdown per 15 december.

De VGD is minstens 2,8% van het omzetverlies bovenop het bedrag aan TVL. De maximale subsidie is 20.160 euro. Gesloten non-food detailhandelbedrijven die zich tussen 29 februari en 15 maart 2020 hebben ingeschreven ontvangen 101 euro. De opslag wordt automatisch toegevoegd aan TVL van het 4e kwartaal. Hier hoef je niets extra’s voor te doen.

Subsidie voor ondernemers en toeleveranciers evenementenbranche

Het kabinet ondersteunt ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche met een module voor Q4 2020 en Q1 2021. De evenementenmodule voor Q4 2020 gaat naar verwachting in de tweede helft van januari 2021 open voor een periode van 4 weken. De evenementenmodule voor Q1 2021 gaat naar verwachting open in het eerste kwartaal van 2021. Over de aanvraagprocedure wordt later meer bekendgemaakt.

De module geldt voor bedrijven in en toeleveranciers van de evenementenbranche die aan alle voorwaarden voldoen:

 • Het bedrijf stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het KvK Handelsregister.
 • De ondernemer verdiende in Q2 en Q3 van 2019 minimaal 50% van zijn omzet aan publieke evenementen in die periode. Hoe de ondernemer dit kan bewijzen, wordt uitgewerkt.
 • De ondernemer heeft in Q2 en Q3 van 2019 publieke evenementen georganiseerd, producten of diensten geleverd aan publieke evenementen of locaties voor publieke evenementen beschikbaar gesteld. De ondernemer kan dit laten zien. Denk aan vergunningen, facturen, verklaringen van organisatie, locatiehuur, bewijs van levering, opbrengst van kaartverkoop en/of een verklaring van een boekhouder.
 • De georganiseerde, verplaatsbare evenementen (zie punt hierboven) waren publiekelijk toegankelijk, eventueel via kaartverkoop. Bij het evenement was een verzameling mensen aanwezig die zich binnen een tijdvak op een locatie of terrein hebben bewogen. Denk aan kermissen, sportevenementen, festivals, publiekelijk toegankelijke congressen en beurzen.
 • De ondernemer heeft in juni t/m september 2020 TVL subsidie aangevraagd en gekregen.
 • De ondernemer komt in Q4 2020 en/of in Q1 2021 niet in aanmerking voor TVL-subsidie. Dat komt door een lage referentieomzet in het vierde kwartaal en/of het eerste kwartaal van 2019, waardoor de drempel van €3.000 vaste lasten niet wordt gehaald.
 • Als een bedrijf voor TVL Q4 2020 in aanmerking komt, dan kan het bedrijf geen gebruik maken van de evenementenmodule. Ook niet als het bedrijf minder dan 30% omzetverlies heeft.
KvK Zwaar weer routewijzer

Zijn de TVL en andere regelingen uit het steunpakket voor jou niet meer voldoende om het vol te houden en is je bedrijf in zwaar weer beland? KvK biedt je een helpende hand in de vorm van advies. Via de KvK Zwaar weer routewijzer ontdek je welke stappen je kunt zetten om een oplossing voor je financiële problemen te vinden.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KvK Coronaloket of bel 0800 2117.