Terug naar vaste reiskostenvergoeding bij minder thuiswerk

Het is juist nu belangrijk: over januari en februari 2022 hebben veel werkgevers namelijk werknemers de werkelijke reiskosten laten declareren door het onlangs deels wegvallen van het thuiswerkadvies.

Sinds 25 februari 2022 geldt vanuit de overheid het advies om maximaal 50% van de werktijd op kantoor te werken. Op 15 maart heeft het kabinet beoordeeld of het advies om voor de helft van de tijd thuis te werken, moet worden voortgezet. Veel werkgevers lieten in januari en februari de werknemer de werkelijke reiskosten declareren. Met het meer naar kantoor reizen, op termijn misschien weer helemaal, neemt de vraag naar de mogelijkheid voor een vaste, maandelijkse vergoeding van thuiswerk- en reiskosten toe. Hoe werkt het?

Vaste reiskostenvergoeding

Vanaf 1 januari 2022 is het regime voor de vaste reiskostenvergoeding veranderd. Tot 1 januari kon u aan de werknemer, die op ten minste 128 dagen naar kantoor reisde, op basis van 214 werkdagen een vaste, maandelijkse reiskostenvergoeding betalen. Dat betekent dat u over maximaal twee thuiswerkdagen een reiskostenvergoeding mocht betalen (bij een voltijd dienstverband). Volgens de wetgever kan de vergoeding van reiskosten over thuiswerkdagen, die destijds bedoeld was om het thuiswerken te stimuleren, vervallen, omdat een gericht vrijgestelde thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag is geïntroduceerd.

De status vanaf 01.01.2022

Vanaf 01.01.2022 geldt dat op basis van een vaste, schriftelijk vastgelegde afspraak met de werknemer over het aantal dagen thuis en op kantoor werken, een vaste, maandelijkse gecombineerde thuiswerk- en reiskostenvergoeding mag worden betaald. Voor zowel de thuiswerk- als de reiskostenvergoeding geldt de 128-dagen-/214-werkdagenregel.

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Tips & Advies personeel