Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Heeft u moeite om uw vaste lasten te betalen door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) maximaal € 50.000 ontvangen.

De regeling staat open voor ondernemers in specifieke branches. Maak alleen gebruik van de regeling als u deze echt nodig heeft. U kunt de TVL-subsidie aanvragen van 30 juni 2020 12:00 uur tot en met 30 oktober 2020 17:00 uur.

Voor wie?

De tegemoetkoming is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL. Daarnaast moet u voldoen aan de overige voorwaarden. De getroffen sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. Ondernemingen in de horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, standbouwers, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder.

Algemene voorwaarden TVL

Onderstaande TVL-voorwaarden gelden voor alle ondernemingen.

Omzetverlies en vaste lasten

 • Uw bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis.
 • Uw vaste lasten zijn minimaal € 4.000 in de periode juni tot en met september 2020.

Wat verstaan wij onder omzet en vaste lasten?

 • Omzet: alle inkomsten zonder de ontvangen btw, voor aftrek van kosten en vaste lasten.
 • Vaste lasten: kosten voor huur, pacht en onderhoud. Loonkosten en variabele kosten vallen niet onder de vaste lasten. Voor de bepaling van de vaste lasten, gebruiken we branchegegevens van het CBS. Uw werkelijke vaste lasten hoeft u dus niet op te geven.

Bekijk hoe we voor de TVL uw omzetverlies en vaste lasten bepalen

KVK-gegevens

 • Uw bedrijf valt onder de definitie van midden- en kleinbedrijf (mkb). U kunt zien of u een mkb-ondernemer bent met de mkb-toets.
 • Uw bedrijf is vóór 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Uw bedrijf stond op 15 maart 2020 geregistreerd onder één van de vastgestelde KVK SBI-codes.
 • U heeft zich na 15 maart 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het Handelsregister of uw SBI-code aangepast om in aanmerking te komen voor deze subsidie.
 • Uw bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • Voor bepaalde SBI-codes gelden nadere eisen.

Financiële gezondheid

 • Uw bedrijf had op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Uw bedrijf was op 31 december 2019 of daarna niet failliet.
 • Na het krijgen van de tegemoetkoming mag u in totaal niet meer dan € 800.000 (bruto) aan overheidssteun hebben ontvangen. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en de primair productie van landbouwproducten. Voor visserij- en aquacultuur geldt een maximum van € 120.000 overheidssteun. Voor de primaire productie van landbouwproducten geldt een maximum van € 100.000 overheidssteun.

Vestiging

 • Uw bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • Minstens één vestiging van uw bedrijf heeft een ander adres dan uw privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Is dat laatste het geval, dan moet u bij uw aanvraag bewijs meesturen dat de vestiging los staat van de privéwoning en een eigen opgang of toegang heeft. Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante ondernemingen met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 50.10, 50.30, 85.53 of 93.21.2 (auto- en motorrijscholen, taxibedrijven, touringcar operators, markthandelaren, kermisexploitanten, passagiersvaart en veerdiensten). Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan het vestigingsadres.
Aanvullende voorwaarden TVL

Voor een aantal ondernemingen gelden aanvullende voorwaarden voor de TVL. Deze zijn naast bovenstaande voorwaarden van toepassing.

Nevenactiviteit

Als u met een nevenactiviteit in aanmerking komt voor de TVL, dan moeten de referentieomzet en het geschatte omzetverlies in juni tot en met september 2020 alleen betrekking hebben op die nevenactiviteit.

Horecaondernemingen

Heeft u een horecaonderneming met SBI-code 56.10.1 of 56.10.2? Dan verklaart u minimaal één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben.

SBI-code 47.74.2: alleen thuiszorgwinkels en audiciens

Binnen SBI-code 47.74.2 komen alleen thuiszorgwinkels en audiciens in aanmerking voor de TVL. U moet in uw aanvraag verklaren dat uw onderneming een thuiszorgwinkel of audicien is.

SBI-code 10.71, 10.72, 11.05, 14.19, 14.13 en 74.10.2 : alleen met winkel

Alleen bakkers, bierbrouwerijen, producenten van baby- en sportkleding, kledingaccessoires en overige kleding en industrieel productontwerpers die zelf produceren én daarbij een winkel hebben, kunnen de tegemoetkoming aanvragen. U verklaart in uw aanvraag dat u een winkel heeft. U komt alleen in aanmerking met het omzetverlies van de winkel.

SBI-code 47.11: alleen supermarkten die afhankelijk en gevestigd zijn op of nabij een camping, studentencampus, transportterminal, station of recreatieterrein

Binnen SBI-code 47.11 komen alleen gedupeerde supermarkten in aanmerking die afhankelijk en gevestigd zijn op of nabij een camping, studentencampus, transportterminal, station of recreatieterrein.

SBI-code 73.11: alleen standbouwers

Binnen SBI-code 73.11 komen alleen standbouwers in aanmerking voor de tegemoetkoming. U verklaart in uw aanvraag dat de activiteiten van uw onderneming zijn gericht op stands bouwen en dat de voorwaarden die voor de TVL gelden van toepassing zijn op deze bedrijfsactiviteit(en).

SBI-code 88.999, 88.102 en 88.993: alleen dorpshuizen, gemeenschapshuizen en wijkcentra

Binnen deze SBI-codes komen alleen dorpshuizen, gemeenschapshuizen en wijkcentra in aanmerking voor de tegemoetkoming. U verklaart in uw aanvraag dat u een dorpshuis, gemeenschapshuis of wijkcentrum heeft. De voorwaarden voor de TVL zijn alleen van toepassing op de bedrijfsactiviteiten zaalverhuur en horeca. De omzet in de periode van 1 juni tot 30 september 2019 en het geschatte omzetverlies in juni tot en met september 2020 mag alleen betrekking hebben op deze bedrijfsactiviteiten.

Heeft u eerder via TOGS een eenmalige tegemoetkoming ontvangen? En wilt u nu in aanmerking komen voor de TVL? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen voor de TVL.

De hoofd- of nevenactiviteit van uw bedrijf moet overeenkomen met één van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en geeft aan wat de hoofd- en de nevenactiviteiten van een bedrijf zijn. Uw bedrijf moest op 15 maart 2020 met deze hoofd- of nevenactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. Komt de hoofdactiviteit niet in aanmerking, maar meerdere nevenactiviteiten wel? Dan berekenen we de TVL op basis van de nevenactiviteit met het hoogste CBS-percentage gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet.

Bekijk alle vastgestelde SBI-codes

Niet-aansluitende SBI-code

Vindt u dat uw bedrijfsactiviteiten vallen onder één van de vastgestelde SBI-codes, maar staat u met een andere SBI-code bij KVK geregistreerd? Lees meer over de herbeoordeling van uw SBI-code.