Subsidieregeling leren en ontwikkelen (SLIM) per 1 juni 2022 aangepast

De subsidieregeling leren en ontwikkelen voor onder andere het MKB heeft per 1 juni 2022 wijzigingen ondergaan. Dit moet u weten!

SLIM-subsidie

MKB-ondernemingen, grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector en samen­werkende MKB’ers kunnen ook in 2022 weer de subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM) aanvragen. Zo kunt u SLIM-subsidie aanvragen voor de hiernavolgende activiteiten.

  • De doorlichting van uw onderneming. Subsidie voor het inschakelen van een loopbaanadviseur die een scholings- of ontwikkelplan maakt om de scholingsbehoefte van uw werknemers inzichtelijk te maken.
  • Loopbaan- en ontwikkeladviezen. Subsidie voor het inschakelen van een loopbaanadviseur die kijkt naar het huidige werk van uw werknemer en het toekomstperspectief daarvan. Hierbij wordt rekening gehouden met vaardigheden, kwaliteiten, loopbaanmogelijkheden en de arbeidsmarkt.
  • Stimuleren van ontwikkeling. Subsidie voor de ondersteuning en of begeleiding bij de ontwikkeling en het invoeren van een systeem die uw werknemers stimuleren om hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk. Denk hierbij aan periodieke ontwikkelgesprekken, een leerrijke werkomgeving of een aansluiting bij een bedrijfsschool. Let op. U kunt geen subsidie krijgen voor opleidingskosten, maar bijv. wel voor het samenstellen van een onderwijsprogramma of de voorbereidende gesprekken.
  • Praktijkleerplaatsen. Het bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg.
Minimale projectkosten

Om voor de SLIM-subsidie in aanmerking te kunnen komen, geldt als voorwaarde dat de projectkosten minimaal € 5.000 moeten bedragen. Voor samenwerkingsverbanden is dit € 210.000. Hierop geldt er één uitzondering. Dat is het geval wanneer de subsidieaanvraag qua activiteiten alleen bestaat uit een enkele praktijkleerplaats ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde leerweg. De maximale subsidie per gerealiseerde praktijkleerplaats bedraagt namelijk € 2.700.

Wijzigingen per 1 juni 2022

Voor samenwerkende MKB’ers en grootbedrijven in de horeca, landbouw en recreatie zijn enkele belangrijke wijzigingen aangebracht in de SLIM-subsidieregeling.

  • Het aanvraagtijdvak is 1 juni 2022 opengesteld voor twee maanden (in plaats van één maand).
  • De aanvragen worden direct op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. De loting voor het verdelen van de subsidie is voor deze groep vervallen.

Deze subsidie is aan te vragen via https://www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl