Subsidie praktijkleren aanvragen voor 16 september

Biedt u een praktijk- of leerwerkplaats aan, dan kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor een subsidie praktijkleren van maximaal € 2.700 per plaats per schooljaar. Deze subsidie wordt uitbetaald in december, na afloop van het schooljaar. Wellicht kunt u een voorschot hierop krijgen wegens gedwongen CORONA-sluiting ? Als u gebruik maakt van een BBL-praktijkleerplaats, dan kunnen wij de subsidie voor u regelen.

Subsidie praktijk- en leerwerkplaats

Biedt u een praktijkplaats of leerwerkplaats aan, dan kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor een subsidie praktijkleren van maximaal € 2.700 per plaats per schooljaar. Deze subsidie wordt uitbetaald in december, na afloop van het schooljaar. Het gaat daarbij om een subsidie voor de volgende groepen: 

Let op.  Per groep gelden iets afwijkende voorwaarden.

Versoepeling door corona

Als gevolg van corona is de wereld in 2020 anders dan normaal. Reden voor de overheid om de regeling voor de subsidie praktijkleren op twee punten te versoepelen.

  1. Bedrijfssluiting wegens corona? Als gevolg van corona kan uw bedrijf gedwongen zijn geweest om te sluiten. In deze periode was er geen begeleiding mogelijk. Volgens de hoofdregel zou in deze periode ook geen recht bestaan op de subsidie praktijkleren. In verband met corona geldt een speciale regeling. Was uw bedrijf in de periode van 16 maart 2020 tot en met (vooralsnog) 19 mei 2020 gedwongen gesloten, dan mogen de weken van gedwongen sluiting ook meetellen als week waarin begeleiding plaatsvond. Dat geldt ook als de sluiting niet gedwongen was, maar noodzakelijk was als gevolg van de richtlijnen van het RIVM.
  2. Voorschot subsidie? Normaal gesproken wordt de subsidie aangevraagd aan het begin van het volgende schooljaar. Begin juni opende RVO.nl echter een loket, waardoor u nu al tot 30 juni 2020 (17.00 uur) een voorschot kunt vragen op de subsidie, indien het een subsidie voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) betreft. Dit voorschot wordt zo snel mogelijk uitbetaald.
Voorwaarden om een voorschot te krijgen

U heeft recht op het voorschot indien er aan de hiernavolgende voorwaarden voldaan is.

  • De voorschotaanvraag wordt elektronisch ingediend via een aanvraagformulier.
  • U kunt een voorschot op de definitieve subsidie aanvragen voor het studiejaar 2019/2020 als u begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft gegeven in de periode van 1 augustus 2019 tot en met 31 maart 2020.
  • De door u ingediende voorschotaanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de gegevens die de onderwijsinstelling bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft geregistreerd. Let op.  Staat de deelnemer niet voor een BBL-opleiding ingeschreven bij DUO, dan wordt uw voorschotaanvraag afgewezen.
  • Per week waarin begeleiding bij de beroepspraktijkvorming is gegeven, kan een voorschotbedrag van € 42,50 worden aangevraagd tot een maximum voorschotbedrag van € 1.530 per gerealiseerde BBL-praktijkleerplaats.

Let op.  Als u een voorschot aanvraagt bent u ook verplicht om uiterlijk 16 september 2020 om 17.00 uur een definitieve aanvraag voor de subsidie in te dienen. Verzuimt u dit, dan wordt het voorschot teruggevorderd.