Speel in op tariefdifferentiatie box 2

Als de plannen doorgaan, betaalt u als dga vanaf 2024 extra belasting over uitgedeelde winst boven € 67.000. Door hier tijdig op in te spelen, kunt u uw bijdrage aan de staatskas grotendeels beperken. Wat zijn de mogelijkheden?

In het Belastingplan 2023 wordt per 2024 een aanpassing van de tarieven in box 2 aangekondigd. Over inkomen tot € 67.000 gaat het tarief 24,5% bedragen, over het meerdere 31%. In vergelijking met het huidige tarief van 26,9% betekent dit een tariefsverlaging van 2,4%-punt voor inkomens tot € 67.000, daarboven is er sprake van een tariefstijging van 4,1%-punt. Wat is daaraan te doen?

Keer voor 2024 dividend uit

U kunt de maatregel voorlopig omzeilen door voor 2024 fors meer dividend uit te keren dan € 67.000, uiteraard voor zover dit binnen uw mogelijkheden ligt. Tot € 67.000 is het tarief vanaf 2024 lager, erboven hoger. Het omslagpunt ligt bij € 106.219. Keert u meer uit aan dividend, dan betaalt u vanaf 2024 meer belasting dan nu. Een fors dividend kunt u dus het beste voor 2024 uitkeren. Een voorbeeld ter verduidelijking.

Overweeg het voorgaande in ieder geval als u momenteel meer dan € 700.000 aan leningen bij uw BV heeft uitstaan. Zoals bekend, wordt vanaf 2023 het lenen bij uw eigen BV gemaximeerd. Naast een hypotheek voor uw eigen woning, mag u tot € 700.000 bij uw eigen BV lenen en betaalt u over het meerdere belasting. Via een dividenduitkering kunt u uw leningen dus nog voordelig aflossen. U heeft hiervoor tot en met 2023 de tijd, dus zorg dat uw leningen voor 2024 (deels) afgelost zijn.

Anticipeer op eerste schijf

In de eerste schijf gaat u vanaf 2024 slechts 24,5% belasting betalen, tegen 26,9% nu. In bepaalde gevallen is het lonend hierop te anticiperen. Keert u zichzelf bijv. al jaren € 20.000 aan dividend uit, stel dit in 2022 en 2023 dan uit tot 2024. Uiteraard alleen voor zover u deze middelen niet eerder nodig heeft. U betaalt per saldo dan immers 2,4% belasting minder over € 40.000, oftewel: € 960.

Ken ook uw partner dividend toe

Heeft u een fiscale partner, dan kunt u gebruikmaken van het feit dat u uw inkomsten in box 2 naar eigen inzicht kunt verdelen. Doet u dit fiftyfifty, dan betekent dit dat u vanaf 2024 bij beiden tot € 67.000 slechts te maken heeft met een heffing van 24,5%. Per saldo geldt dan dus over maximaal 2 x € 67.000, oftewel: € 134.000, het lage tarief. Dit scheelt u dus maximaal € 134.000 x 2,4% = € 3.216 aan heffing in box 2. Ieder jaar dus!

Winst niet oppotten

Houd er verder rekening mee dat oppotten van winst in uw BV vanaf 2024 minder aantrekkelijk wordt. Bij de uiteindelijke verkoop van uw BV betaalt u dan immers al snel het tarief van 31%.Bron: tips&advies