Percentage van de belastingrente vennootschapsbelasting verlaagd

Het percentage van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting wordt per 1 oktober 2020 vastgesteld op 4% (was vóór de crisismaatregel 8%).

Daarbij is op dit moment het uitgangspunt dat dit percentage geldt tot en met 31 december 2021. Met deze tijdelijke tegemoetkoming met betrekking tot het percentage van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting, bedraagt de belastingrente met ingang van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 voor alle middelen 4%.

Voor de invorderingsrente geldt dat het ingevolge de Verzamelspoedwet COVID-19 verlaagde percentage van 0,01%, met ingang van 1 oktober 2020 wordt verlengd. Het uitgangspunt is dat dit verlaagde percentage geldt tot en met 31 december 2021.