Overeenkomst met Duitsland over grensarbeiders

Nederland en Duitsland sluiten overeenkomst over in Nederland wonende grensarbeiders.

De bevoegde autoriteiten van Nederland en Duitsland hebben een overeenkomst gesloten over de toepassing van de compensatieregeling voor in Nederland wonende grensarbeiders. Eind mei is de overeenkomst door beide landen ondertekend.