Over het opschorten van het loon

Als een zieke medewerker zich niet houdt aan de verzuimvoorschriften, mag u zijn loon opschorten. Toepassing van deze sanctie gaat in de praktijk niet altijd goed. Waar moet u op letten?

Wanneer mag u het loon opschorten?

Controle. Als werkgever moet u zorgen voor controle en begeleiding van uw zieke medewerker. Deze controlevoorschriften legt u schriftelijk vast en hierover informeert u al uw medewerkers.

Opschorten. Als de zieke medewerker zich niet houdt aan deze voorschriften, moet u zijn loon opschorten. Zodra hij dan weer voldoet aan de controlevoorschriften, moet u het loon met terugwerkende kracht alsnog betalen.

Op tijd informeren. U moet de medewerker direct, schriftelijk, informeren over de loonopschorting. De opschorting is namelijk een drukmiddel om te zorgen dat de zieke medewerker alsnog voldoet aan zijn re-integratieverplichtingen. Hij moet daarom de kans krijgen zich te bedenken.