Ook bezwaar box 3-heffing 2018 aangemerkt als massaal bezwaar

Nu er nog geen arrest van de Hoge Raad is inzake de procedures over de vermogensrendementsheffing tot en met 2017, merkt staatssecretaris Snel van Financiën bezwaren tegen de definitieve aanslag 2018 aan als massaal bezwaar. Dat heeft Snel de Tweede Kamer laten weten.

Belastingplichtigen die het oneens zijn met de box 3-heffing over het jaar 2018 moeten altijd individueel en tijdig bezwaar maken tegen de definitieve aanslag 2018. Een klein aantal bezwaarschriften wordt geselecteerd met het oog op beantwoording van de rechtsvraag.

Bezwaarschriften waarin naast de strijdigheid van de box 3-heffing op regelniveau met het EVRM, ook is opgenomen dat sprake is van een individuele en buitensporige last, worden gesplitst behandeld. Daarmee wordt eenzelfde werkwijze voortgezet als voor de behandeling van de massaal bezwaarschriften over het belastingjaar 2017.

Het besluit massaal bezwaar over aanslagen tot en met 2016 is opgenomen in V-N 2015/44.6. Het besluit over 2017 in V-N 2018/39.8.