Nieuwe regels voor rekening-courantschulden directeur grootaandeelhouders

Zoals bekend, is er tijdens Prinsjesdag 2018 een nieuwe maatregel aangekondigd die ziet op de schuld die een directeur-grootaandeelhouder bij zijn BV heeft. Het wetsvoorstel moet nog komen, maar wat kunnen de gevolgen voor u als DGA zijn als u een schuld heeft aan uw BV?

Excessieve schulden bij eigen BV

Ongewenst. Het kabinet vindt het lenen van excessieve bedragen bij de eigen BV ongewenst gedrag. Het is een vorm van belastinguitstel dat ze niet gewenst vinden. Nog erger is dat het soms ook tot belastingafstel leidt. Dit kan zich voordoen als op enig moment blijkt dat de schuld niet meer betaald kan worden, maar dat er inmiddels ook geen geld meer over is om de belastingheffing over de noodzakelijke dividenduitkering te betalen.

Onzakelijk lenen. Dit onzakelijke lenen van de eigen BV kan op grond van de huidige wet- en regelgeving al aangepakt worden, maar dat vergt de nodige oplettendheid van de kant van de Belastingdienst, waarbij iedere situatie weer anders kan zijn. Soms kan het lenen van een € 1 miljoen van de BV nog steeds zakelijk zijn, terwijl bij een andere dga het lenen van € 200.000 van de BV fiscaal al tot directe belastingheffing kan leiden omdat het een uitdeling is.

Wat staat er op stapel?

Rc-schuld maximaal € 500.000. Op Prinsjesdag 2018 is aangekondigd dat het kabinet met een wetsvoorstel gaat komen dat ervoor zorgt dat vanaf 1 januari 2022 een dga nog maar een schuld (hierna de rc-schuld) bij zijn BV mag hebben van maximaal € 500.000.

Meerdere is belast. Is de schuld hoger, dan zal het verschil als een dividenduitkering worden behandeld en is er box 2-heffing verschuldigd over het verschil. Doordat het alleen nog maar plannen zijn, is er verder nog weinig bekend over de precieze voorwaarden. Let op. Ondanks dat er nog weinig bekend is, is het wel duidelijk dat dga’s met aanzienlijk hogere schulden een potentieel probleem hebben. Bespreek dit met uw adviseur en probeer waar mogelijk al actie te ondernemen.

Uitzondering: eigenwoningschuld. Kort nadat de plannen bekend zijn geworden, heeft het kabinet al laten weten dat er een versoepeling van deze regeling komt. Bestaande leningen die zijn gebruikt voor de eigen woning, zullen niet meetellen bij de beoordeling of de rc-schuld hoger is dan € 500.000. Tip. Leg goed vast welke deel van de rc-schuld is toe te rekenen aan de eigenwoningfinanciering, zodat u indien nodig kunt aantonen dat dit deel niet meetelt voor deze maatregel.

Verhoging box 2-tarief

Dividend uitkeren. Zoals gezegd, gaat deze maatregel waarschijnlijk pas in per 1 januari 2022. Toch is het raadzaam om nu al te kijken naar situaties waar de rc-schuld hoger is dan € 500.000. In het Belastingplan 2019 is namelijk ook aangekondigd dat vanaf 2020 het box 2-tarief gaat stijgen. Zoals de plannen nu zijn, zal het box 2-tarief in 2022 26,9% bedragen. Tip. Tot eind 2019 zijn dividenduitkeringen belast tegen 25%. Het kan dus voordelig zijn om uw rc-schuld af te bouwen door dividend uit te keren in plaats van te wachten tot de verplichte afrekening in 2022.