Nieuwe aanvraagronde subsidieregeling : STAP-budget

Zoals bekend, is de fiscale scholingsaftrek per 1 januari 2022 vervallen. Dit betekent dat scholingskosten voor het uitbreiden van uw vakkennis vanaf 2022 niet meer als aftrekpost kunnen worden opgevoerd in de aangifte inkomstenbelasting. In de plaats van de fiscale scholingsaftrek is er nu het STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden.

Tip! De BV kan de kosten van het op peil houden van vakkennis gewoon onbelast aan de dga blijven vergoeden.

De subsidie bedraagt maximaal € 1.000 per jaar. Het STAP-budget wordt aan de opleider uitbetaald. Er is een scholingsregister opgesteld waarin alle scholingsactiviteiten staan opgenomen waarvoor het STAP-budget kan worden aangevraagd. Dit register vindt u op hier. U kunt het STAP-budget aanvragen als:

  • u tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent;
  • u burger van de EU bent of uw partner EU-burger is;
  • u in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van uw aanvraag ten minste zes maanden verzekerd bent geweest voor de volksverzekeringen (vrijwel iedereen in Nederland is dat vanzelf).

Het STAP-budget moet voorafgaand aan de opleiding worden aangevraagd via de website van stap UWV. In 2022 zijn er vijf tijdvakken waarbinnen het STAP-budget kan worden aangevraagd. De eerste aanvraagronde in 2022 is al verstreken. De tweede aanvraagronde is van 2 mei 2022 tot en met 30 juni 2022. Let op! De scholing moet gestart zijn binnen drie maanden na afloop van het tijdvak waarbinnen het STAP-budget is aangevraagd.
Bron: Tips & Advies.nl