Nieuw overbruggingskrediet voor kleine ondernemers, de KKC-regeling!

De Nederlandse staat maakt € 750 miljoen extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot € 50.000). De regeling krijgt de naam Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) en is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen. De overheid staat voor 95% garant (€ 713 miljoen).

Kleine Kredieten Corona garantieregeling

Onder de KKC kunt u als kleine ondernemer een lening aanvragen van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000 met een looptijd van maximaal vijf jaar. De rente bedraagt maximaal 4%

Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000, die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel sinds op ten minste 1 januari 2019. In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C, mogen de regeling ook aanbieden. Overige financiers kunnen zich daarvoor bij RVO.nl laten accrediteren.

Kleine ondernemers

Het kabinet en de banken willen de toegang tot liquiditeit voor het kleinere MKB verder vergemakkelijken. De KKC is gericht op deze kleine ondernemers: micro-, midden- en kleinbedrijf. Het gaat hier naar schatting om enkele tienduizenden ondernemingen in Nederland. Het – in verhouding tot de handelingskosten – relatief kleine bedrag waar deze ondernemingen naar op zoek zijn, zorgt ervoor dat dit type ondernemingen doorgaans moeilijk aan financiering komt. Daarbij komt nog dat het risico voor financiers dat een lening niet wordt terugbetaald door de coronacrisis relatief hoog is. Tip. Doordat de overheid voor 95% garant staat, kan er een grotere groep ondernemers aan financiering worden geholpen. Bovendien kan het kredietbeoordelingsproces omwille van de snelheid grotendeels automatisch plaatsvinden.

Vanaf wanneer kunt u een aanvraag doen?

De komende dagen wordt de regeling verder uitgewerkt. Na akkoord van de Europese Commissie hebben financiers nog enige tijd nodig voordat zij aanvragen van ondernemers kunnen ontvangen. Het streven is om de regeling vanaf half mei beschikbaar te hebben. Zo gauw er meer bekend is, zullen wij u daarover informeren.

Waar kunt u terecht met vragen?

Ondernemers melden zich voor deze kredietregeling (en andere regelingen, zoals de BMKB en GO) bij hun kredietverstrekker, bijv. hun bank.