Milieulijst 2019

De milieulijst voor het jaar 2019 is vastgesteld. De milieulijst is de bijlage bij de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009.

In de milieulijst zijn ter uitvoering van de Wet IB 2001 categorieën bedrijfsmiddelen aangewezen die in aanmerking komen voor willekeurige afschrijving (VAMIL) en voor milieu-investeringsaftrek (MIA).

Met de instrumenten MIA en VAMIL worden investeringen in bedrijfsmiddelen, die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu, fiscaal gestimuleerd. Het gaat hierbij om niet-gangbare bedrijfsmiddelen, waarvan de marktintroductie door die instrumenten ondersteund wordt.

Jaarlijks vindt er een aanpassing van de Milieulijst plaats, omdat voor bepaalde bedrijfsmiddelen verdere stimulering van de marktintroductie niet meer noodzakelijk wordt geacht, de formulering van bepaalde bedrijfsmiddelen wordt aangescherpt of versoepeld, of omdat er nieuwe, innovatieve bedrijfsmiddelen op de Milieulijst worden opgenomen.

Het budget voor VAMIL bedraagt € 25 miljoen voor 2019; het voor MIA beschikbare budget voor 2019 bedraagt € 114 miljoen. Per melding dient de investering ten minste € 2500 te bedragen om in aanmerking te komen voor MIA of VAMIL.