Met Kerst (weer) een schenking? Geef deze tijdig aan!

Met de feestdagen voor de deur zijn er veel (groot)ouders die nog een schenking aan hun (klein)kinderen willen doen. De begiftigde moet niet alleen aangifte schenkbelasting doen van die schenking, maar van alle schenkingen die hij in 2015 heeft ontvangen. En dat moet in beginsel vóór 1 maart 2016 gebeuren. Wij kunnen u hiermee van dienst zijn, maak hiervoor een afspraak met onze fiscalist Marc Oude Oosterik.

Voor elke schenking moet in principe afzonderlijk aangifte worden gedaan. De belastingplichtige begiftigde moet binnen 2 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden aangifte doen van de schenking met het formulier ‘Aangifte schenkbelasting’. Gaat het om meerdere schenkingen van dezelfde persoon? Dan moet de begiftigde deze in één aangifte opnemen. Heeft de begiftigde geen aangiftebiljet ontvangen, dan moet hij binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar dat de schenking heeft plaatsgevonden, een aangiftebiljet aanvragen bij de Belastingdienst. Doet hij geen aangifte, dan zal de Belastingdienst zelf schatten hoeveel schenkbelasting hij moet betalen. Hij krijgt dan een aanslag opgelegd voor dat geschatte bedrag en eventueel ook een boete.

Tip
Als de Eerste Kamer instemt met het Belastingplan 2016 is de verhoogde schenkvrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning vanaf 2017 terug! Maar wachten tot 2017 met een schenking is niet nodig. In 2015 en 2016 kunnen ouders eenmalig nog een cadeau van € 50.000 belastingvrij geven aan hun kinderen voor de financiering van hun eigen woning of € 25.322 voor een beroepsopleiding of een dure studie. Daarnaast gelden elk jaar de vrijstelling van € 5.277 voor schenkingen van ouders aan kinderen en de vrijstelling van € 2.111 voor schenkingen van derden (bijvoorbeeld oma en opa).