Loonsverhoging CAO Metaal en Techniek uitgesteld tot 1 december 2020

De nieuwe CAO voor Metaal en Techniek is in september 2019 tot stand gekomen. De afspraak is dat de lonen in drie stappen structureel omhoog gaan tijdens de looptijd van 1 juni 2019 tot 1 oktober 2021:

Branchevereniging Focwa heeft de afgelopen weken intensieve gesprekken gevoerd met de vakbonden over mogelijk uitstel van de loonsverhoging per juli aanstaande. Volgens de branchevereniging is de impact van de coronacrisis op de herstelsector enorm en is het zoeken naar oplossingen om deze periode te overleven. Doel van de gesprekken was te zoeken naar mogelijkheden voor besparingen om bedrijven net wat meer ruimte te bieden om de komende periode overeind te blijven. Flexibiliteit en behoud van werkgelegenheid stonden daarbij voorop, aldus Focwa.

Branchevereniging Focwa heeft begin juni 2020 een akkoord bereikt met de vakbonden over uitstel van loonsverhoging van 3,5 procent per 1 juli, zoals dat in de CAO voor Metaal en Techniek is afgesproken. Als een meerderheid van de werknemers binnen een bedrijf het hiermee eens is, dan kan de loonsverhoging worden uitgesteld tot 1 december.

Om de opgeschoven loonsverhoging te compenseren ontvangt de werknemer 29 extra vakantie-uren. Hierdoor hebben werkgevers de mogelijkheid om de loonsverhoging tijdelijk in vrije tijd uit te betalen. Werkgevers kunnen (conform Bijlage 10A van de CAO) dispensatie voor de loonsverhoging aanvragen bij de Vakraad. In de Vakraad zijn hiervoor de voorwaarden besproken.
Al eerder is met de vakbonden afgesproken dat er coulant wordt omgegaan met incasso’s voor de betaling van CAO-premie’s, zoals pensioen- en OenO-premie voor werkgevers.