LET OP: lopende betalingsregeling bijzonder belastinguitstel per 1 oktober 2021 met strikte voorwaarden

Het bijzonder uitstel voor de betaling van belastingen vanwege de coronacrisis loopt ten einde. Vanaf 1 oktober moeten ondernemers hun nieuw opkomende betalingsverplichtingen weer op tijd aan de Belastingdienst voldoen. Voor ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de corona-uitstelregeling staat vanaf 1 oktober 2022 een betalingsregeling open. De opgebouwde belastingschuld moet dan in gelijke maandelijks termijnen over een periode van maximaal vijf jaar worden terugbetaald. Uiterlijk 1 oktober 2027 moet de opgebouwde belastingschuld volledig zijn afgelost.

Het demissionair kabinet spreekt van een ruime betalingsregeling, maar LET OP: wie vanaf 1 oktober niet op tijd aangifte doet en/of op tijd betaalt komt niet eens in aanmerking voor de betalingsregeling en zal nog vóór 1 oktober 2022 zijn gehele corona-belastingschuld volledig moeten betalen. En wie gedurende de betalingsregeling niet aan zijn lopende betalingsverplichtingen kan voldoen, zal uit de regeling gezet. Dus is het zaak om tijdig betalingsproblemen te signaleren, zodat u samen met CIVRA naar een passende oplossing met de belastingdienst kunt zoeken om te voorkomen dat de lopende bijzondere betalingsregeling zal worden beëindigd.