Lage WW-premie bij meerdere arbeidsomvangen

Een arbeidsovereenkomst met meerdere arbeidsomvangen van een aantal uren per dag, week of maand, is niet langer meer een oproepcontract. Werkgevers die door toepassing van het oude standpunt te veel WW-premie hebben betaald, kunnen die premie mogelijk terugkrijgen.

Door een gewijzigd standpunt van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt een arbeidsovereenkomst waarin met de werknemer meerdere arbeidsomvangen van een aantal uren per dag, week of maand is afgesproken, niet meer als een oproepcontract gezien. Dit gewijzigde standpunt staat in het kennisdocument premiedifferentiatie WW. Let op, een nulurencontract of min-maxcontract blijft een oproepcontract, waarvoor de hoge premie voor de Werkloosheidswet (WW) geldt.

Teruggaaf van te veel betaalde WW-premie

Het gewijzigde standpunt gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. Dat betekent dat een werkgever in 2020, 2021 of 2022 mogelijk te veel premie betaalde. Hij kan deze premie terugkrijgen, als hij ook aan de andere voorwaarden voor toepassing van een lage WW-premie voldoet. De arbeidsovereenkomst moet dus gelden voor onbepaalde tijd en schriftelijk zijn vastgelegd. De Belastingdienst heeft onlangs een stappenplan gepubliceerd om de te veel betaalde premie terug te vragen.

Extra werken in de piekperiode

Er is bijvoorbeeld sprake van een arbeidsovereenkomst met meerdere arbeidsomvangen als een werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft voor onbepaalde tijd voor 24 uur per week. Als daarin staat dat hij ieder jaar in de piekperiode 32 uur per week gaat werken, is sprake van meerdere arbeidsomvangen van een aantal uren per week. De werkgever past het hele jaar de lage WW-premie toe.

Informatie vanaf 2023 komt op later moment

Er is nieuwe regelgeving op komst over hoe de werkgever met deze arbeidsovereenkomsten met meerdere arbeidsomvangen moet omgaan vanaf 2023 en wat voor invloed dat heeft op de WW-premie. Het conceptbesluit hiervoor is gepubliceerd voor internetconsulatie. Eerder was al duidelijk dat werkgevers tot 2023 de lage WW-premie mogen betalen over een tijdelijke urenuitbreiding van een vast contract vanwege een gewijzigd standpunt. Ook in dat geval geldt er mogelijk een teruggaaf voor de afgelopen jaren.

 Bron: rendement