Kabinet verruimt vrije ruimte wederom naar 3%

De coronapandemie blijft de overheid ervan doordringen dat werkgevers meer fiscale ruimte behoeven, bijv. door het thuiswerken. Er is per 2021 wederom een extra vrije ruimte vastgesteld.

Hoe werkt de vrije ruimte?

De hoofdregel is dat alles wat u aan een werknemer geeft, belast loon vormt. Op deze regel zijn een paar uitzonderingen, die worden gerichte vrijstellingen genoemd. Ook mag de waarde van sommige verstrekkingen op nul worden gezet, bijv. voor zaken die de werknemer op de werkplek gebruikt. Hoewel voor veel werknemers de werkplek tegenwoordig thuis is, geldt deze nihilwaardering daar niet. Voor een vergoeding die u aan uw werknemer geeft voor de kosten van het thuiswerken, geldt gewoon de hoofdregel: de vergoeding is belast. U kunt de belasting voor uw eigen rekening nemen door de werkkostenregeling te gebruiken. Iedere werkgever krijgt binnen de werkkostenregeling een budget: de vrije ruimte. Als het totaal aan extraatjes dat u in 2021 aan werknemers geeft binnen de vrije ruimte blijft, hoeft u geen belasting te betalen. Voor elke euro die u de vrije ruimte overschrijdt, betaalt u € 0,80 belasting.

Hoe hoog is de vrije ruimte in 2021?

Door de verruiming is de vrije ruimte voor 2021 3% van de eerste € 400.000 aan loonsom (dit is gelijk aan 2020, toen gold deze verruiming ook) en 1,18% van het bedrag dat de loonsom hoger is dan € 400.000 (in 2020 was dat nog 1,2%).

Wat kunt u doen met de vrije ruimte?

De bedoeling van de extra vrije ruimte voor 2021 is dat werkgevers de mogelijkheid krijgen om meer belastingvrij te doen voor werknemers in deze lastige tijd, bijv. een bloemetje voor werknemers die thuiswerken of een cadeaubon voor werknemers in de zorg die lange tijd extra uren hebben gewerkt.

En die vergoeding voor thuiswerken dan?

Het kabinet overlegt met werkgevers en werknemers over de invoering van een onbelaste vergoeding voor thuiswerken. Deze zal dan waarschijnlijk ten koste gaan van de onbelaste reiskostenvergoeding. Dat is niet onlogisch, de werknemer werkt immers thuis of moet naar zijn werk reizen. Hoe deze regeling eruit zal zien, is nog niet bekend.