Fiscale behandeling urencriterium 2020 en 2021 veilig voor zelfstandigenaftrek

De coronagevolgen houden de gemoederen flink bezig. Vooral ondernemers hebben daar veel vragen over. Een van deze vragen betreft de zelfstandigenaftrek 2020 en 2021. Wat als u niet aan uw uren komt, is de aftrek dan verloren? Wat als er onvoldoende winst wordt gemaakt? Ook daarover heeft het kabinet nagedacht. Wat speelt er?

Zelfstandigenaftrek

Met name de zelfstandigenaftrek is een fiscale faciliteit die u natuurlijk niet wilt missen. Zo bedraagt de zelfstandigenaftrek in:

  • 2021: € 6.670. Het belastingvoordeel van de zelfstandigenaftrek is beperkt. Het maximale tarief voor aftrek is 43%;
  • 2020: € 7.030. Het belastingvoordeel van de zelfstandigenaftrek is beperkt. Het maximale tarief voor aftrek bedraagt 46%.

De zelfstandigenaftrek kan echter niet meer bedragen dan het bedrag van de winst voor ondernemersaftrek (niet voor de startersaftrek).

Te weinig winst?

Is uw winst te laag om de zelfstandigenaftrek helemaal te verrekenen of lijdt u verlies en kunt u de zelfstandigenaftrek helemaal niet verrekenen, dan kunt u het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende negen jaar. Hierdoor betaalt u in de jaren waarin u de zelfstandigenaftrek verrekent, minder belasting. Natuurlijk moet uw winst dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren. De niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek wordt door de Belastingdienst vastgesteld met een beschikking. Het bedrag van de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek vindt u op uw aanslagbiljet.

Te weinig uren?

Door de gevolgen van het coronavirus kan het zijn dat u bijv. door de verplichte sluiting of door het uitblijven van opdrachten e.d. niet aan het urencriterium kunt voldoen. Wat dan?

Eerder had het kabinet voor 2020 voor de periode 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020 al besloten dat u er voor deze periode van uit mocht gaan dat u 24 uur per week aan uw onderneming had besteed. Ook als u deze uren vanwege de coronaperikelen niet aan uw onderneming had besteed.

Door de aanhoudende gevolgen van het coronavirus heeft het kabinet op 21 januari 2021 besloten ook het urencriterium voor 2021 te versoepelen.

Zo mag u er voor de periode 1 januari t/m 30 juni 2021 van uitgaan dat u 24 uur per week aan uw onderneming besteedt, ook als u door de coronacrisis gedurende deze periode geen of minder uren aan uw onderneming heeft besteed.

De versoepeling geldt voor iedere ondernemer, dus ook voor de ondernemer die zonder de coronacrisis ook niet aan zijn uren was gekomen. Dit neemt het kabinet op de koop toe en wordt geraamd op € 51 miljoen (aldus de kamerbrief daarover).

 

Bron: Rendement