Controle Whk-beschikking 2022 is geen overbodige luxe

Onlangs is de premie Werkhervattingskas (Whk) voor 2022 naar alle werkgevers verstuurd. Werkgevers doen er verstandig aan om deze mededeling of beschikking goed te (laten) controleren, zodat zij komend jaar niet te veel premie betalen.

Stuur de beschikking voor de Werkhervattingskas (Whk) door naar ons kantoor en vervolgens kunnen we deze voor u controleren. Bovendien hebben we deze beschikking ook nodig voor de inrichting van uw loonadministratie 2022.

Vóór het einde van het jaar verstuurt de Belastingdienst de beschikking Werkhervattingskas (Whk) aan alle middelgrote en grote organisaties. Hierin staat wat de werkgever het volgende kalenderjaar moet betalen aan premie voor de Whk. Die gedifferentieerde premie Whk bestaat uit twee delen:

  • de gedifferentieerde premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA);
  • de gedifferentieerde premie voor de Ziektewet (ZW).

Organisaties die in 2021 zelf het risico dragen voor de WGA of de ZW krijgen ook een beschikking of mededeling toegestuurd. Hierin hoort het premiedeel waarvoor de werkgever eigenrisicodrager is, op 0% te staan.

Vraag gegevens op bij Belastingdienst

Het is belangrijk om de ontvangen beschikking te controleren. Er gaat namelijk nog wel eens wat mis bij het vaststellen van de premie. De werkgever moet daarom nagaan of de juiste loonsommen zijn gebruikt. Daarnaast is het zaak dat hij controleert of de uitkeringslasten terecht aan zijn organisatie zijn toegerekend en of de bedragen kloppen. Hiervoor kan hij een specificatie van de zogenoemde instroomgegevens opvragen bij de Belastingdienst. Als er sprake is geweest van een overgang van onderneming, moet bovendien worden gecheckt of die overgang goed is verwerkt.

Bezwaar binnen zes weken

Het is mogelijk om binnen zes weken na dagtekening van de beschikking schriftelijk bezwaar te maken tegen de vastgestelde premie. Als de instroomlijsten op zich laten wachten of de controle wat meer tijd vraagt, kan het indienen van een voorlopig bezwaarschift verstandig zijn.
Omdat kleine werkgevers een vaste sectorale premie betalen, krijgen zij in plaats van een beschikking een mededeling van de Belastingdienst met de sectorpremie voor 2022. Hiertegen kunnen ze geen bezwaar aantekenen.

Duplicaat aanvragen als Whk-premie niet ontvangen is

Heeft een werkgever de Whk-beschikking niet ontvangen of kan hij hem niet terugvinden? Dan kan hij een duplicaat aanvragen bij de Belastingdienst. Daarvoor moet hij een brief sturen naar Postbus 8738, 4820 BA Breda met daarin het loonheffingennummer en het adres. Hij krijgt het duplicaat dan zo snel mogelijk toegestuurd. Wil een werkgever de brief per e-mail ontvangen, dan moet hij niet alleen zijn postadres, maar ook het e-mailadres in de brief vermelden.
Het kan zijn dat een werkgever de beschikking niet ontvangen heeft vanwege een adreswijziging. Dan moet de werkgever ook het juiste adres doorgeven aan de Belastingdienst. De mogelijkheid een duplicaat aan te vragen geldt niet voor kleine werkgevers.

 

 

 

 

Bron: Rendememt.nl