Consument niet fiscaal getroffen door CO2-Fraude Volkwagen

Staatssecretaris Wiebes is een onderzoek gestart naar de mogelijke gevolgen van de ‘sjoemelsoftware’ van Volkswagen voor de belastingheffing. Hij geeft daarbij aan dat, mocht er sprake zijn van een eventueel schadeverhaal, dit thuishoort bij de veroorzaker van de schade en niet bij de consument. Volkswagen heeft al toegezegd eventuele schade op zich te nemen.

Volkswagen heeft in Europa bij circa 800.000 auto’s onregelmatigheden ontdekt bij het bepalen van de CO2-uitstoot met het oog op de typegoedkeuring. Volkswagen streeft ernaar om zo snel mogelijk de relevante auto’s te herclassificeren. De gevolgen voor de specifieke Nederlandse situatie zullen nader bezien worden. De volgende fiscale regelingen zijn daarbij relevant: een lagere belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM), verlaagde tarieven in de motorrijtuigenbelasting voor auto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 g/km en (de milieukortingen in) de bijtelling ter zake van privégebruik van een auto van de zaak. Verder zal er ook doorwerking naar onder andere de omzetbelasting en de provinciale opcenten zijn. Ook kunnen stimuleringsregelingen zoals de MIA en de VAMIL geraakt worden door eventuele onregelmatigheden in de CO2-emissies.