Compensatie eHerkenning Belastingdienst

Heeft u het Belastingdienst eH3-inlogmiddel gekocht? Of heeft u een eHerkenningsmiddel omgezet naar het Belastingdienst eH3-inlogmiddel? Dan kunt u een vergoeding krijgen via de Compensatieregeling eHerkenning Belastingdienst.

De vergoeding is € 24,20 inclusief btw per jaar en is voor maximaal 1 eHerkenningsmiddel.

Hoe kunt u dit aanvragen?

U kunt de Compensatieregeling eHerkenning Belastingdienst aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland:

  • voor het kalenderjaar 2020 van 30 november 2020 tot en met 31 augustus 2021
  • voor het kalenderjaar 2021 tussen 1 september 2021 en 31 juli 2022
Voor wie?

Alle organisaties die het speciale Belastingdienst eH3-inlogmiddel hebben aangeschaft, kunnen gebruikmaken van de regeling.

Uitzonderingen

Heeft u een eenmanszaak of bent u zzp’er? Dan kunt u geen gebruikmaken van de compensatieregeling. U kunt gratis belastingaangifte doen met uw DigiD.

Machtigt u een tussenpersoon (intermediair) om namens u de belastingaangifte te verzorgen? Dan zal de intermediair eHerkenning moeten aanschaffen. Deze kosten vallen niet onder de compensatieregeling.