Circa 40.000 fiscale eenheden kunnen geen eHerkenning aanvragen

Onder de 60.000 organisaties die geen eHerkenning kunnen aanvragen vanwege het ontbreken van een inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn circa 40.000 fiscale eenheden. Dat schrijft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer.

Fiscale eenheden voldoen niet aan de criteria voor het ondernemersbegrip en hebben geen Kvk-nummer. Hierdoor kunnen zij geen eHerkenning aanvragen. Voor fiscale eenheden wordt op dit moment aan een oplossing gewerkt, waarbij gebruik wordt gemaakt van het feit dat de Belastingdienst de rechtspersoon kent en in verband kan brengen met de fiscale eenheid waar hij deel van uitmaakt tijdens het inloggen met het eHerkenningsmiddel.

Voor de andere organisaties die nog geen eHerkenning kunnen aanvragen, zoals ambassades, internationale organisaties en buitenlandse bedrijven, wordt door diverse instanties gewerkt aan een aanpak die voor de zomer aan de Kamer zal worden aangeboden. Deze aanpak betreft een aanpassing van de Handelsregisterwet en/ of het instellen van een nieuw op te richten authentiek register naar analogie met het Register Niet-Ingezetenen en de Basisregistratie Personen.

Voor de circa 5000 Fondsen voor Gemene Rekening en niet ondernemende samenwerkingsverbanden is het wachten op een aanpassing van de Handelsregisterwet of opname in een nieuw op te richten authentiek register voor zij gebruik kunnen maken van het e-Herkenningsmiddel.