Btw-vrijstelling niet van toepassing op psychotherapeut zonder BIG-registratie

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de btw-vrijstelling voor psychologen niet van toepassing is op de diensten van zelfstandig psychotherapeut X. X maakt namelijk niet aannemelijk dat hij over een beroepskwalificatie beschikt die waarborgt dat de door hem geboden verzorging een kwaliteitsniveau heeft dat gelijkwaardig is aan dat volgens de Wet BIG.

X heeft een opleiding gevolgd aan het Instituut voor Toegepaste Hypnose en werkt sinds 1993 als zelfstandig psychotherapeut. Tevens bezit X diverse certificaten. In geschil is of de btw-vrijstelling voor psychologen op de diensten van X van toepassing is.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de btw-vrijstelling voor psychologen niet van toepassing is op de diensten van X. Volgens de rechtbank maakt X namelijk niet aannemelijk dat hij over een beroepskwalificatie beschikt die waarborgt dat de door hem geboden verzorging een kwaliteitsniveau heeft dat gelijkwaardig is aan dat volgens de Wet BIG. De rechtbank overweegt daarbij dat het opleidingsniveau van X niet vergelijkbaar is met het opleidingsniveau van een GZ-psycholoog en psychotherapeut. Verder merkt de rechtbank op dat de beroepsverenigingen waarvan X lid is een objectieve en toetsbare kwaliteitsbewaking missen. Dit geldt volgens de rechtbank ook voor het klacht- en tuchtrecht van deze verenigingen. Het gelijk is aan de inspecteur.