BTW-regeling bij grensoverschrijdende internethandel per 01-01-2021 (OSS)

Op 2 oktober 2020 heeft het kabinet de internetconsultatie gestart voor het implementatiewetsvoorstel btw-richtlijn e-commerce 2021. Met voorstel wordt de heffing en inning van btw op grensoverschrijdende internetverkopen gewijzigd. Op het gehele voorstel kan worden gereageerd tot en met 30 oktober 2019. 

Van ondernemers die betrokken zijn bij online handel, wordt veel verwacht om de inning van btw die moet worden betaald voor grensoverschrijdende elektronische handelstransacties mogelijk te maken. Partijen zullen tijdig moeten voldoen aan de specifieke vereisten rond btw-aangifte, -betaling en het bewaren van data.

Achtergrond

De EU moedigt elektronische handel aan. Het is van groot belang dat bedrijven en consumenten internationaal op het internet net zo kunnen kopen en verkopen als op hun lokale markten. De EU staat echter nog steeds voor grote uitdagingen rond het innen van de juiste bedragen aan btw en douanerechten op via het internet verhandelde goederen die door e-shoppers worden gekocht. Eind 2017 nam de EU daarom een nieuw pakket van wettelijke EU-bepalingen aan, het “btw-pakket voor elektronische handel”.

Het Kabinet kondigt aan dat belangrijke onderdelen van het EU btw-pakket voor elektronische handel met ingang van 1 januari 2021 van kracht worden.

OSS

Een belangrijk onderdeel van het EU btw-pakket voor elektronische handel dat met ingang van 1 januari 2021 van kracht wordt betreft de uitbreiding van het MOSS (Mini One Stop Shop systeem). Het MOSS gaat vanwege de uitgebreidere werkingssfeer het éénloketsysteem (OSS, One Stop Shop) heten.

Het OSS-systeem strekt zich uit tot alle grensoverschrijdende B2C-diensten en tot de online B2C-verkoop van goederen, ongeacht of deze vanuit de EU of een niet-EU-land plaatsvinden. Het OSS-systeem is een aangifte- en betalingssysteem dat voorkomt dat online verkopers, platforms en tussenpersonen zich in elke lidstaat waar e-kopers zijn, apart voor de btw moeten registreren.

Online aankoop van goederen btw-belast in de lidstaat van de online koper

Per 2021 wordt bij levering op basis van een B2C afstandsverkoop de btw verschuldigd van het EU-land van aankomst van de verzending of het vervoer van de goederen naar de afnemer. De afdracht van btw loopt via de online verkoper en het online platform.

Kleine online aankoop uit non-EU wordt wel met btw belast, maar niet dubbel

Voor B2C zendingen vanuit non-EU met waarde van minder dan 150 Euro gaat een nieuwe vrijstelling bij invoer gelden. Deze vrijstelling moet dubbele belasting voorkomen.

De thans geldende btw-vrijstelling bij invoer voor eenheden met een waarde minder dan 22 EUR die online zijn gekocht en ingevoerd vanuit een niet-EU-land, wordt per 2021 afgeschaft.

Er komt een btw-technische invoer-faciliteit voor post en koeriersdiensten die de verschuldigde btw direct van de consument innen.

Online platforms worden ingeschakeld bij het innen van btw op online aankopen van goederen

In het nieuwe B2C-btw-systeem voor online verkopen krijgen online platforms (elektronische interfaces zoals platforms, marktplaatsen en portalen) een specifieke functie.

Het gaat om online platforms die optreden als ‘facilitator’ bij online verkoop. De regels zijn zodanig opgesteld dat een online platform dat zich richt op EU-particulieren, in veel gevallen als een dergelijke btw-plichtige facilitator zal worden aangemerkt.

Zodra een online platforms als facilitator voor de btw wordt beschouwd, geldt hij als ontvanger en leverancier van de goederen. Daardoor wordt hij aansprakelijk voor de inning van de btw. Het online platform wordt als het ware de retailer die de lokale btw int voor de fiscus.

Het OSS moet de administratieve lasten voor de facilitator beperkt houden.

Mogelijke toegang tot het OSS per 1 oktober 2020

Wij verwachten dat belastingplichtigen en hun tussenpersonen die per 2021 gebruik gaan maken van OSS, al per 1 oktober 2020 toegang krijgen tot dit aangifte- en betalingssysteem.

EU-wetgevingsproces nog niet afgerond

Zowel de voorgestelde wijziging van de btw-uitvoeringsverordening als de voorgestelde wijziging btw-richtlijn uit december 2018 die de regeling verduidelijken en verbeteren moeten nog voor 2021 worden aangenomen.