Berekening (tegemoetkoming) LIV en LKV door Civra laten controleren vóór 1 mei 2019

Werkgevers met personeel in dienst krijgen binnenkort een overzicht waarop staat voor welke werknemers zij over 2018 eventueel lage-inkomensvoordeel (LIV) of loonkostenvoordeel (LKV) krijgen. Het is belangrijk dat Civra deze overzichten ontvangt zodat wij deze goed voor u kunnen controleren en om daarbij geen voordeel mis te lopen.

Werkgevers die vorig jaar recht hadden op tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) ontvangen uiterlijk 14 maart de voorlopige berekening van de Belastingdienst. Deze berekening laat zien wat de werkgever krijgt aan lage-inkomensvoordeel (LIV) en aan loonkostenvoordeel (LKV). Gegevens die onjuist zijn door een fout in de aangifte loonheffingen, kunnen zij tot en met 1 mei corrigeren.

Gegevens voor berekening lage-inkomensvoordeel

Werkgevers moeten controleren of alle werknemers in de berekening vermeld zijn die volgens hen voldoen aan de voorwaarden van de lage-inkomensvoordeel. Ook alle gegevens van een werknemer moeten kloppen, zoals het aantal verloonde uren, zijn jaarloon en het gemiddelde uurloon. Als de werkgever ziet dat er een werknemer ontbreekt of een gegeven is onjuist, zal het totaalbedrag van de berekening lager uit kunnen vallen. De informatie moet hij dan aanpassen door een correctie in te dienen.

LKV ook controleren en eventueel corrigeren

Om loonkostenvoordeel voor een werknemer te ontvangen moet een werkgever aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals het hebben van een doelgroepverklaring. Als de aanvraag daarvoor op 31 januari 2019 nog in behandeling was, is de LKV voor deze werknemer niet in deze voorlopige berekening opgenomen. Zodra de doelgroepverklaring wordt toegekend kan de werkgever dit uiterlijk op 1 mei nog rechtzetten. Tot deze datum kunnen werkgevers hun werknemers die in aanmerking komen voor de overgangsregeling premiekorting voor oudere of arbeidsgehandicapte werknemers ook nog aanmelden voor een LKV via een correctie, mocht dat vergeten zijn.
Correcties die worden gedaan ná 1 mei 2019 neemt de Belastingdienst niet mee in de uiteindelijke beschikking voor de tegemoetkomingen over 2018. Werkgevers krijgen deze beschikking in augustus, en kunnen dan alleen nog – binnen zes weken – ertegen in bezwaar gaan.