Bereid u voor op de Brexit: vraag btw-verlegging aan

De Brexit-deal is afgelopen week afgeschoten door het Britse Lagerhuis, er wordt nu druk gewerkt aan een alternatief Brexit-plan. Mislukt ook dat plan en gebeurt er verder niets, zelfs dan zal het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 de Europese Unie verlaten (‘no deal’). In verband met deze uittreding heeft de Belastingdienst ondernemers die regelmatig goederen afnemen vanuit het Verenigd Koninkrijk in een brief laten weten dat zij de mogelijkheid hebben een vergunning voor btw-verlegging bij invoer aan te vragen.

Artikel 23-vergunning

Als het Verenigd Koninkrijk zich daadwerkelijk op 29 maart 2019 terugtrekt uit de Europese Unie moeten ondernemers btw gaan betalen over de goederen die zij invoeren vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dit betekent dat er iedere keer een aangifte ingediend moet worden en er btw betaald moet worden bij de douane. Dit kan echter makkelijker volgens de Belastingdienst en daarom adviseert deze ondernemers om een zogenoemde ‘artikel 23-vergunning’ aan te vragen. Met deze vergunning hoeft er geen btw betaald te worden bij de douane, maar kan de te betalen btw over de invoer aangegeven worden in de btw-aangifte.

Aanvraagformulier

Als u een brief van de Belastingdienst heeft ontvangen, komt u hoogstwaarschijnlijk in aanmerking voor een artikel 23-vergunning. Bij de brief heeft u dan ook een aanvraagformulier ontvangen dat u kunt retourneren aan de Belastingdienst. Als dit formulier vóór 1 februari 2019 wordt opgestuurd, krijgt u een tijdige reactie (vóór 29 maart 2019) van de Belastingdienst.

Voorwaarden

Om daadwerkelijk in aanmerking te komen voor de vergunning, moet er aan onderstaande voorwaarden worden voldaan:

  • de ondernemer woont in Nederland of is daar gevestigd;
  • de ondernemer importeert regelmatig goederen uit niet-EU-landen;
  • de ondernemer voert een aparte administratie, waaruit eenvoudig blijkt hoeveel btw hij bij de import moet betalen.

Daarnaast mag er bij het gebruik van de artikel 23-vergunning geen jaaraangifte gedaan worden. Bij een toekenning van de vergunning zal de Belastingdienst daarom verzoeken om in het vervolg een kwartaalaangifte te doen.

Geen brief?

Als dit bij u speelt, maar u geen brief heeft ontvangen van de Belastingdienst, kunt u zelf schriftelijk een artikel 23-vergunning aanvragen bij het belastingkantoor.

Gebruik vergunning

De vergunning kan pas gebruikt worden vanaf het moment dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is gestapt. In beginsel is dit op 29 maart 2019 bij een ‘harde’ Brexit. Komt er een overgangsregeling of gaat de Brexit niet door, dan moeten de ingevoerde goederen nog steeds als verwerving in de btw-aangifte worden opgenomen.