Als werkgever een belastingvrije studietoelage voor kind van werknemer verstrekken

Uw werknemer “belonen” met een belastingvrije vergoeding voor het kind van uw werknemer mag als deze studietoelage van het kind niet hoger is dan € 6.759 en als de student (het betreffende kind van de werknemer) de loonheffingskorting laat toepassen. De werkgever hoeft er dan géén loonbelasting/premie volksverzekeringen over in te houden en af te dragen.

Eindheffing aanwijzen of uit studiefonds

De Belastingdienst noemt in de vierde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 in totaal drie manieren waarop het onbelast vergoeden van studiekosten van kinderen van werknemers mogelijk is. Naast de mogelijkheid om de kosten direct aan het kind van de werknemer te vergoeden, zijn er nog twee mogelijkheden:

  • De werkgever kan de vergoeding aan de werknemer geven en deze als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte aanwijzen.
  • Een uitkering uit een studiefonds kan onder bepaalde voorwaarden onbelast blijven.

Van elk van deze twee opties zal de Belastingdienst een voorbeeld toevoegen aan het Handboek Loonheffingen 2019. Neem contact op met een van onze adviseurs indien u gebruik wilt maken van deze regeling. De regeling kan uiteraard ook worden toegepast op (kinderen van) DGA’s.

Toevoegingen in het Handboek Loonheffingen

De Belastingdienst kondigde aan dat er in het Handboek Loonheffingen 2019 in de loop van het jaar komt te staan dat de werkgever geen inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet hoeft in te houden bij een eenmalige studietoelage aan het kind van de werknemer. Ook neemt de Belastingdienst erin op dat de groene tabellen voor de loonbelasting van toepassing zijn bij een studietoelage aan het kind van de werknemer.